Josefien Oude Munnink

 

Natuur op eigen land vertelt de verhalen en toont de portretten van particuliere natuurbeheerders in mooi vormgegeven boeken. Met mijn promotieonderzoek over particulier natuurbeheer wil ik ook wetenschappelijk aantonen wat de meerwaarde is van particulier natuurbeheer en hoe dat het beste door de overheid gestimuleerd kan worden.

Mijn streven is om particulier natuurbeheer én de particuliere natuurbeheerders beter over het voetlicht te brengen. Meer bekendheid met deze particuliere natuurbeheerders zal het vertrouwen vergroten bij de overheid, bij de terreinbeherende organisaties en bij de gewone burger. Bovendien wil ik met de verhalen en portretten ook andere particuliere eigenaren stimuleren om hun land om te zetten in natuur of om hun land op een zo natuurlijk mogelijke wijze te beheren. 

 

Heeft u een vraag of een suggestie stuur dan een mail naar: josefienoudemunnink@gmail.com