Op de foto samen Sip Veenstra, weidevogelcoördinator It Fryske Gea

 

Sinds 1998 wonen mijn man en ik op It Eilan in Friesland en zijn geruime tijd particulier natuurbeheerder van zo’n 35 hectare ‘wetter en reiden’ (moeras) en weidevogelland. We hebben zelf, samen met alle mogelijke betrokkenen, de inrichting vorm gegeven. Het was een spannend en boeiend proces. Lees het artikel 'Particulier natuurbeheer, een win-win-situatie' in onderstaande PDF (bron: It Fryske Gea, maart 2010).

Deze ervaring heeft mij gemotiveerd om me verder in dit onderwerp te verdiepen. In mijn promotieonderzoek komen mijn opleiding en ervaringen samen. Door mijn opleiding als hydrogeoloog heb ik landschappen leren ‘lezen’. Daarna heb ik jarenlang talloze projecten uitgevoerd die te maken hebben met natuur- en landschapsbeheer. In mijn loopbaan als directeur en manager in het bedrijfsleven en bij de overheid heb ik geleerd hoe organisaties werken én hoe de overheid werkt. Dit alles komt samen in mijn huidige promotieonderzoek naar particulier natuurbeheer en de boeken met de verhalen en portretten van particuliere natuurbeheerders.


Particulier natuurbeheer, een win-win-situatie