Op de foto samen Sip Veenstra, weidevogelcoördinator It Fryske Gea

 

Van 1998 tot 2020 hebben mijn man en ik op It Eilân in Friesland gewoond. Wij hebben daar zelf, samen met alle mogelijke betrokkenen, de inrichting naar ‘wetter en reiden’ (moeras) en weidevogelland vorm gegeven. Het was een spannend en boeiend proces. Lees het artikel 'Particulier natuurbeheer, een win-win-situatie' in onderstaande PDF (bron: It Fryske Gea, maart 2010). Wij zijn sindsdien particulier natuurbeheerder van zo’n 30 hectare moeras.

Deze ervaring heeft mij gemotiveerd om me verder in dit onderwerp te verdiepen. In mijn promotieonderzoek komen mijn opleiding en ervaringen samen. Door mijn opleiding als hydrogeoloog heb ik landschappen leren ‘lezen’. Daarna heb ik jarenlang talloze projecten uitgevoerd die te maken hebben met natuur- en landschapsbeheer. In mijn loopbaan als directeur en manager in het bedrijfsleven en bij de overheid heb ik geleerd hoe organisaties werken én hoe de overheid werkt. Dit alles komt samen in mijn huidige promotieonderzoek naar particulier natuurbeheer en de boeken met de verhalen en portretten van particuliere natuurbeheerders.

Inmiddels wonen wij in De Wilgen aan de rand van Drachten waar wij weer 11 hectare landbouwgrond hebben aangekocht om het als agrarische natuur te beheren. Ook de Kop van het Gaastereiland is aangekocht. De bestemming van dit stuk grond is nog horeca en zou door een projectontwikkelaar worden ingericht met een hotelvoorziening/beachclub, talloze vakantiehuisjes en watervilla's, een stadsstrand, etc. Het zal nu worden herbestemd tot natuur met een bescheiden recreatieve bestemming. De nieuwe inrichting krijgt zo veel mogelijk plas-dras situaties en fûgelboskjes en zal een positieve bijdrage aan de biodiversiteit leveren met aanliggende natuurgebieden.


Particulier natuurbeheer, een win-win-situatie