Mijn promotieonderzoek ‘Private land for Public Benefit’  gaat over particuliere grondeigenaren die hun grond hebben ‘omgevormd’ naar natuur, of zodanig extensiveren dat ze daarmee de biodiversiteit verhogen (land-restoration). Het onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland en Zuid-Afrika. Een centrale vraag in mijn onderzoek is enerzijds wat de beweegredenen van particuliere natuurbeheerders zijn om natuur (te herstellen en) te beheren en hoe zij dat doen (Self-governance) en anderzijds hoe het overheidsbeleid (Governance) daar invloed op heeft. Met andere woorden: ‘Self-governance’ versus ‘Governance’ bij het creëren van nieuwe natuur door particuliere grondeigenaren. 

Het promotieonderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Joop Schaminée (Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit, promotor), Dr. Riyan van den Born (Radboud Universiteit Nijmegen, co-promotor) en Dr. Jasper de Vries (Wageningen Universiteit, co-promotor).

Nel Sangers (voormalig adjunct-directeur Staatsbosbeheer, thans nelsangersadvies) en Mr. drs. Erica Slump (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland) zijn mijn externe begeleiders.